SK | DE

Agrohase.sk

Holuby › Napájačky › Vyhrievacie podložky pod napájačky

Vyhrievacia podložka 24 V, 22 W, priemer 30 cm, s adaptérom 24 V

Vyhrievacia podložka 24 V, 22 W, priemer 30 cm, s adaptérom 24 V
zväčšiť obrázok
Kód: 2276
Dostupnosť: 5 ks
Záručná doba: 24 mesiacov

Cena s DPH: 29,59 €

Ks:
Popis produktu
Priemer základne vyhrievacej podložky je 30 cm a vďaka posuvným držiakom tam možno ľahko umiestniť aj menšie napájačky
Napájanie je 24V, odber 22W
súčasťou balenia je aj adaptér 220V na 24V a napájací kábel 2,2 metra
nevhodné pre vedrové napájačky a napájačky 5l - 15l so skrutkou na dne

Návod pre vyhrievacie podložky 230V pre ohrev napájačiek pre hydinu
Technické dáta:
Typ: 20201
Napätie: 230 V, 50 Hz
Výkon: 15 W
Typ: 20202
Napätie: 230 V, 50 Hz
Výkon: 15 W
Typ: 20204
Napätie: 230V, 50 Hz
Výkon: 24 W
Upozornenie:
Pri zlom použití, môže dôjsť k poškodeniu, alebo zraneniu zvierat a ľudí.
Použitie do vonkajšej teploty max. 10 ° C
Zaistite, že manipuláciu s vykurovacou doskou bude vykonávať len osoba, ktorá je dobre oboznámená
s návodom na použitie.
Chráňte zariadenie pred deťmi a neoprávnenými osobami.
Horná plocha dosky sa zahrieva a môže byť aj horúca.
Nestavajte na vykurovaciu dosku materiály citlivé na teplo.
Nestavajte na vykurovaciu dosku ľahko zápalné, alebo výbušné materiály.
Nepoužívajte iné napätie, než pre ktoré je vykurovacia doska určená. Sieť musí byť chránená prúdovým
chráničom 30mA.
Kontrolujte všetky elektrické časti vykurovacej dosky, či sú v poriadku a chráňte ich pred možným
poškodením. Používajte len nepoškodenú a chránenú vykurovaciu dosku.
Pred prvým použitím vykurovaciu dosku najskôr vyskúšajte, či správne funguje.
Zabráňte kontaktu elektrických častí s olejmi, alebo s ostrými hranami.
Nepoužívajte vykurovaciu dosku, pokiaľ je akokoľvek poškodená, alebo je poškodený prívod elektrického
prúdu.
Nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky silou, neťahajte za kábel.


účel použitia
Vykurovacia doska je určená na zabránenie zamrznutiu vody v napájačkách určených pre hydinu. akékoľvek iné
použitie je zakázané. Ak vykurovacia doska bude používaná na iný účel, prepadá tým akákoľvek
garancie zo strany predávajúceho.

funkcia
V vykurovacej doske je vstavaný vykurovací vodič, ktorý rovnomerne zahrieva hornú plastovú časť. vykurovacia doska
môže vyhrievať rôzne typy materiálov.
inštalácia
1. Vyskúšame funkčnosť vykurovacej dosky.
2. Položíme vykurovaciu dosku na zem.
3. Zapojíme do siete 230 V. Po chvíli je doska už teplá.
4. Vyhrievanie jednoducho ukončíme vytiahnutím vidlice zo zásuvky.pozor
Údržba a čistenie sa môže vykonávať len pri odpojení zo zásuvky.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia ľudí a zvierat.
Vykurovaciu dosku udržujte bez prachu a nečistôt.
Umývajte len navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako je napríklad benzín,
alebo petrolej, mohli by poškodiť vykurovaciu dosku.
Nikdy neumývajte vodou.

Likvidácia
Po uplynutí životnosti, alebo v okamihu, keď ďalšie opravy sú neekonomické, likvidujú sa
jej časti po celkovej demontáži s ohľadom na dodržanie predpisov na ochranu životného
prostredie.
Kovové časti sa roztriedia podľa druhov kovov a ponúknu sa k odpredaju organizácii zaoberajúcej
sa zberom druhotných surovín.
Časti z umelých hmôt a iných materiálov, ktoré nepodliehajú prirodzenému rozkladu sa
roztriedi a odovzdajú organizácii zaoberajúcej sa zberom týchto materiálov.
Neumývajte vykurovaciu dosku vo vode

Odporučiť tento produkt priateľom
*

*

*